Čehija imaje medžu krajinami EU največše procento běžencev iz Ukrajiny

kategorija: POLITIKA - EKONOMIJA
datum: 2022-07-17, avtor: aVM

Statistika iz medžunarodnoj Agentury za běžencev Organizacije Sjedinjenyh Narodov i Ministerstva raboty i socijalnyh děl Češskoj republiky ukazuje, že Češska republika imaje iz vsih krajin Evropskoj unije (EU) največše procento ukrajinskyh běžencev v domašnjej populaciji, čto znači 3.6% iz vsej populacije Čehiji. V absolutnyh numerah běžencev jest Čehija tretji po Poljskě i Němciji, ale to sut veličejše državy od Čehije, kde ukrajinski běženci prědstavjajut menše procento iz jihnoj populacije.


procenta běžencev v populaciji krajin EU iz dokumenta Ministerstva raboty i socijalnyh děl ČR

množstvo běžencev v populaciji krajin EU iz dokumenta Ministerstva raboty i socijalnyh děl ČR

V populaciji běžencev jest mnogo žen i dětok. Běženci sut največe iz oblastij bezposrědno ovplyvnjenyh od vojenogo ataka Russijskoj armije i takože iz oblasti byvšej Podkarpatskoj Rusi, ktora nyně nazyvaje se Zakarpatije, zatože viděno iz vozhoda ta krajina jest za-karpatska. Podkarpatska Rus byla v lětah 1919-1939 častju Češskoslovackoj republiky i lětom 1945 ju k sobě odbral Sovětsky sovez.


struktura běžencev do ČR (děti - ženy - muži - stari) iz dokumenta Ministerstva raboty i socijalnyh děl ČR

domačny lokalitet běžencev do ČR iz dokumenta Ministerstva raboty i socijalnyh děl ČR

Ministerstvo raboty i socijalnyh děl Češskoj republiky piše, že Čehija soočaje se v bezprecedentnoj situaciji, ktora jest gorša od situacije iz jugoslavskyh vojn i ery razpada SSSR (napr. běženci iz Čečny) v 1990-yh, i najgorša jest od konca světovoj vojny v 1945, ale ukrajinski běženci dobro integrovali se v Čehiji. Běženci iz 69% ne znajut i 29% toliko čestečno znajut češsky jezyk, ale učet se i imajut interes do češskogo jezyka, zatože jihno znanje anglijskogo jezyka jest podobno slabo kako češskogo.


znanje běžencev češskogo (lěvy graf) i anglijskogo (pravy graf) jezykov iz dokumenta Ministerstva raboty i socijalnyh děl ČR (ne znaju - znaju čestečno - znaju dobro - znaju odlično)

Běženci živut največšeju čestju v solidarnyh kvartirah, ktore dostali od dobrovoljno pomagajučih češskyh ljudij i dětka integrovali se do češskyh škol. Ministerstvo raboty i socijalnyh děl piše, že běženci najvyše trěbujut posiliti učenje češskogo jezyka i takože podporiti trg raboty, aby ulučšila se jihna finansova situacija.

Originalne iztočnikyQR-kod članka