Demonstračny članok

kategorija: RAZLIČNO
datum: 2000-01-01, avtor: demo

(Tuto jest demonstračny tekst, o ktorom piše se v instrukcijah
https://interslavic.news/doc/isnews-instrukcije.pdf na redaktorovanje servera)

Vsaka normalna odstava teksta počinaje se dvoma znakami /. Debelny tekst trěba pisati do uglatyh skobok. Adresu e-maila pišemo do kudravyh skobok tako: demo@redaktor.eu. Kogda hočemo link do www, potom takože do kudravyh skobok: http://interslavic-language.org - potom avtomatično tvori se aktivny link.
Dvoma znakami \ dělaje se nova linija teksta bez proměny odstavy. Znak + (plus simbol) trěba pisati kako \ i #.

Centrovana odstava teksta
počinaje se takože
dvoma znakami / i ješče znakom = .

Malo nazvanje odstavy počinaje se trěmi znakami /. To ne jest nazvanje vsego teksta, ale toliko kogda trěba někako podrobno nazvanje maloj časti teksta. Glavno nazvanje cělogo članka generuje se avtomatično i ne jest častju koda.

malo nazvanje

Grafika pomočju znaka @ posle dvoh / i ješče znakom @ za imenem fajla, ktory može byti toliko v formatu JPG maksimalno velikom 1MB i trěba prigotoviti optimalno razlišenje i velikost.


Tuto jest popisanje grafiky

Link do YouTube jest takože možny, ale toliko pomočju adresy "embed". Pozrite priměr:

Alla govori o svojem učenju se medžuslovjanskogo

Na koncu vsego teksta trěba napisati dva znaky /.QR-kod članka