Podkast #3 s gostami: Jan van Steenbergen, Emil Anton, Konstantin Đorđević, i Ljoša Melac

kategorija: RAZLIČNO
datum: 2023-08-21, avtor: redakcija

Dragi slušatelji medžuslovjanskogo podkasta, tut vam odpovědajemo na vaše pytanja, i prinosimo tekst scenarija tretjego podkasta, ktory jest mnogo blizky zapisanomu zvuku do podkasta.


#3 (2023.08.10) Interslavic podcast - Medžuslovjanske novosti

Gosti:
Jan van Steenbergen, Emil Anton, Konstantin Đorđević, Ljoša Melac.

Temy:
shodka poliglotov v poljskom Teresinu, Medžuslovjanska akademija, Medžuslovjanska televizija, Medžuslovjansky denj, festival Rodokrug. (53 minut)

00:00 - početok podkasta

muzika

01:45 - Temy podkasta

muzika

02:22 - Gosti podkasta

06:17 - Shodka poliglotov v poljskom Teresinu.

11:26 - Kako Emil iz Finlandije znaje medžuslovjansky

13:37 - Medžuslovjansky jezyk v turistikě

15:00 - Jan i Vojta govoret o publikacijah s medžuslovjanskym jezykom

19:29 - Konstantin informuje o shodkě poliglotov

muzika

28:02 - Roberto i Jan govoret o osnovanju Medžuslovjanskoj akademije

muzika

38:31 - Ljoša govori o pomyslu Medžuslovjanskoj televizije

muzika

41:29 - Konstantin informuje o Medžuslovjanskom večeru v Beogradu

45:23 - Konec besědy s gostami

muzika

46:30 - Medžuslovjansky denj i festival Rodokrug

muzika

muzika

52:47 - konec podkastaQR-kod članka