Registracije medžuslovjanskogo jezyka: isv (ISO 639-3), inte1263 (Glottolog), qis (ConLang Code)

kategorija: NAUKA - TEHNIKA
datum: 2024-04-09, avtor: redakcija

Најлучше прогнозовање будучности јест будучност измыслити.
Najlučše prognozovanje budučnosti jest budučnost izmysliti.
The best way to predict the future is to invent the future.

Tuto lěto dovršilo se dolgo usilje tvorcev medžuslovjanskogo jezyka, ktoro bylo početo v 9-om (devetom) stolětju od svetyh Kirilla i Methodija, prodlživalo se v 17-om (sedmnadsetom) věku od Juraja Križanića, i potom dalje rastlo dopoka sučasnogo modernogo věka informatiky. Prvo pytanje za registraciju našego jezyka napisal Jan van Steenbergen lěta 2012 i potom byl dolgy put komunikacije s medžunarodnymi organizacijami, ktory dovršil se lěta 2021, kogda nas registroval Glottolog i ConLang Code Registry i do ISO byla prislana tretja verzija požedanja za kod. Proces ocěnjenja i prijetja zamedlila epidemija kovida, i takože bylo trěba različnym medžunarodnym avtoritetam v oblasti lingvistiky izjasnjati, čto jest naš medžuslovjansky jezyk i kako jest jegovo značenje.

Organizacija ISO (International Organization for Standardization, https://www.iso.org) jest neodvisna i nedržavna medžunarodna organizacija, ktora byla osnovana lěta 1947, sodržaje narodne organizacije tvorcev vsego světa, i publikovala vyše od 25.000 (dvadesetpet tyseč) različnyh standardov najmě iz oblasti industrije i tehnologij. Pomočju standardov ISO rabotaje takože Internet. Do našego projekta medžuslovjanskogo jezyka jest važno, že ISO takože drži standarne kody ljudskyh jezykov, kako napriměr eng za anglijsky jezyk, rus za russky jezyk, itd. Tute standardne kody jezykov dopustet možnost mnogojezyčnoj komunikacije, učenje umětnoj inteligencije, i takože lokalizacije aplikačnyh programov (ili webovyh stranic, operačnyh system, i drugyh) do različnyh narodnyh jezykov. Napriměr ako li někaky jezyk imaje svoj standardny kod, potom jest možno napisati prosty konfiguračny fajl s prěloženjami vsih dialogov, menu, itd... i gotovy softver jest možno proměniti, aby s člověkom komunikoval tutym novym jezykom.

Organizacija Glottolog jest svobodna biblijografična databaza vsih ljudskyh jezykov světa. Sodržaje naučne informacije o različnyh jezykah (gramatikě, slovnikov, naučnyh publikacij) od uvažimyh ekspertov v lingvistikě. Databazu sotvorili i poddrživajut od Instituta evolučnoj antropologije Maksa Planka (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) v gradu Leipzig v Němciji.

ConLang Code Registry CLCR jest internetova databaza umětno-stvorjenyh jezykov (constructed languages). Služi kako informacijny portal o umětno-sotvorjenyh jezykah v Vikipediji, ISO, Glottologu, i drugyh městah na Internetu.

Databaza Ethnologue od medžunarodnoj organizacije lingvistov SIL International (https://www.sil.org/) sodržaje informacije o vyše od 7.000 (sedmi tyseč) živyh i historičnyh jezykov ljudskoj civilizaciji.

Mnogo dekujemo vsim pomagajučim našemu medžuslovjanskomu projektu.

Nehaj medžuslovjanska sila bude s vami!

Michał Swat govori o medžunarodnom uznanju MS jezykaQR-kod članka